Ondernemersfonds Westerveld

Ondernemersfonds WesterveldHaringParty Ondernemend Westerveld kan niet bestaan zonder de bijdrage uit het Ondernemersfonds. Als organisatie zijn wij daar erg blij mee en geeft aan dat Ondernemend Westerveld ons werk zeer waardeerd. Het verbindende karakter, het doel van HaringParty Ondernemend Westerveld, heeft daar een grote rol ingespeeld om deze nauwere samenwerking tot stand te krijgen.

Ondernemersfonds Westerveld – Per 1 januari 2017 beschikken de ondernemers in Westerveld over een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Alle ondernemers (zijnde de gebruikers en eigenaren van een niet-woning) betalen mee aan dit fonds. Het fonds stelt de ondernemers in Westerveld in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren. Alles wat de ondernemers daarbij aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking: van het organiseren van streekmarkten en braderie├źn tot aan toeristische promotie en het stimuleren van glasvezelaanleg.

U kunt als ondernemer van Westerveld op de volgende wijze een beroep op het fonds doen:

U ontwikkelt in samenspraak met collega-ondernemers een plan
Via de site download u het aanvraagformulier en vult deze in
Dit ingevulde formulier legt u voor aan de ondernemersvereniging in uw gebied. De vereniging koppelt het voorstel terug aan het Ondernemersfonds, het fonds financiert het plan

We nodigen met grote nadruk ook non-profitorganisaties (onderwijs, zorg sport) uit om te participeren in het fonds en tot planvorming te komen.

Website: www.ondernemersfondswesterveld.nl

Facebook HaringParty Westerveld