Gastspreker:Minne Wiersma

Minne Wiersma is sinds 1 februari 2017 algemeen directeur bij St. Maatschappij van Weldadigheid. Daaraan voorafgaand is hij bijna 30 jaar werkzaam geweest binnen de Rabobankorganisatie, waarvan de laatste 15 jaar als directielid bij enkele lokale Rabobanken in Noord-Nederland.