Martin Wemes

Presentator Martin Wemes HaringParty Westerveld 2018Martin Wemes was de presentator van HaringParty Westerveld 2018. Martin heeft de laatste jaren de functie van kazernecommandant van de Johannes Postkazerne vervuld. Tevens was hij gastheer op de bedrijven dag die op het kazerne terrein plaats gevonden heeft.

Voor een jaar is Martin door defensie uitgeleend aan de Maatschappij van weldadigheid om tal van projecten te koppelen en te coördineren.

De Maatschappij van Weldadigheid staat voor :
Het overbrengen van het unieke verhaal samen met haar partners in het gebied; ook voor de generaties na ons.
Het geven van ruimte aan sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het cultureel erfgoed.
Het ontwikkelen van Frederiksoord als een Proeftuin van Weldadigheid; een inspiratieplek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen.
Website: www.welkomtoenwelkomnu.nl

Maatschappij van Weldadigheid