Bats uitzendburo

Ronald Visser Bats Uitzendburo Bats HaringParty WesterveldRonald Visser uit Nijensleek is van het zeer actieve Bats Uitzendburo. Tijdens HaringParty Westerveld zal hij de veiling van het vaatje haring voor zijn rekening nemen.

Bats Uitzendburo groeit snel. De vraag naar uitzendkrachten blijft toenemen. Wel ondervinden Ronald en Jaap dat het aanbod aan goed opgeleid en vakkundig personeel schaars is. Er is duidelijk een tekort aan vakspecialisten, zoals stratenmakers, hoveniers en timmerlieden.
Om aan de vraag te voldoen, zet Bats letterlijk hoog in. ‘We zijn sinds mei eigenaar van een luchtballon,’ legt Ronald Visser uit. ‘De luchtballon is geproduceerd in Engeland enopgemaakt in onze huisstijl. Ike Air in Frederiksoord gaat de ballon exploiteren dus hopelijk zien we Bats de komende maanden regelmatig voorbij varen.

De schaarste op de arbeidsmarkt betekent dat er continue gezocht moet worden naar nieuwe aanwas. Naast het uitgebreide netwerk is social media een belangrijke manier om nieuw personeel te werven. ‘Jennifer (Bats: sinds februari werkzaam) is duidelijk van een andere generatie en heel bedreven in het optimaal inzetten van social media voor Bats. Een opvallende verandering binnen Bats is een breder aanbod van vacatures. ‘We merken dat er steeds meer hbo+ vacatures geplaatst worden: uitvoerders, bedrijfsleiders maar ook commerciële functies.

Ook krijgen we steeds meer vacatures binnen andere branches, zoals de non-profitsector, onderwijs, gemeente en metaal.’

Toekomstplannen
Inmiddels is gestart met de bouw van een werkplaats met drie leer-werkruimtes: hout, metaal en kunst & cultuur. ‘Dit doen we in samenwerking met Stichting JEF. En op termijn willen we de huidige keuken opknappen en ook hier een leer-werkkeuken van maken. Naar schatting kunnen we acht plekken realiseren.’ Kortom, het bruist aan de Hoofdweg in Nijensleek en Bats maakt zich sterk voor het verbinden en dichter bij elkaar brengen van mensen, groepen en bedrijven in de omgeving.

Website: www.batsuitzendburo.nl

BATS UITZENDBURO